Privacyverklaring

Deze tool is gemaakt en wordt onderhouden door Level Level B.V. Wat wij met jouw gegevens doen die je achterlaat op deze website? Niet veel, maar wel iets. Dus we leggen het je graag uit.

Welke gegevens er worden verzameld en/of verwerkt

De enige gegevens die op Privacy Insights worden ingevoerd zijn de adressen van websites die gecheckt worden. De ingevoerde adressen en uitkomsten worden opgeslagen in WordPress. De data wordt niet met derden gedeeld en op de website maken we geen gebruik van cookies. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

We maken wel gebruik van een statistieken dienst: Matomo. Wij hosten deze dienst zelf en slaan de gegevens op in onze eigen omgeving. Er worden daardoor geen gegevens gedeeld met derden. Gegevens worden tevens geanonimiseerd.

Verzoek tot verwijderen van gegevens

De uitkomsten van de ingevoerde adressen worden op verzoek direct verwijderd. Dit verzoek kan naar Level Level B.V. gestuurd worden. Geef duidelijk aan om welke URL(‘s) het gaat.

We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Binnen die vier weken hebben we zo mogelijk je verzoek afgehandeld. Lukt dit niet, door de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken, dan laten we je dat per omgaande weten. We reageren dan uiterlijk na 12 weken na indiening van je verzoek.

Hoe wij de gegevens beveiligen

Level Level B.V. neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Level Level B.V.
Willem Buytewechstraat 42
3024 BN Rotterdam
Website: level-level.com
E-mailadres: mail@level-level.com
Telefoonnummer: 010-8429259
KvK-nummer: 69088160

Algemene informatie over de omgang met persoonsgegevens door Level Level B.V. is te vinden op de website van Level Level.