Hoe de score wordt berekend

Bij de resultaten wordt getoond hoeveel punten van de in totaal 100 te behalen punten je website scoort. Daarnaast wordt met een taartdiagram inzichtelijk gemaakt in welke mate je website privacyvriendelijk is. Je behaalt punten op het moment dat het onderdeel privacyvriendelijk is. Dus hoe meer punten, hoe beter je website scoort op het gebied van privacy.

Het aantal punten dat per onderdeel te behalen is, is gebaseerd op 1) de hoeveelheid gegevens die worden verzameld door dat specifieke onderdeel en 2) de impact op de privacy van die gegevensverzameling of de instellingen van dat onderdeel. Hoe meer gegevens er verzameld (kunnen) worden en hoe groter de impact is, hoe meer punten er bij dat onderdeel horen en hoe groter het deel in de taartdiagram.

Veilige verbinding en informeren uitgelicht

Er zijn twee onderdelen die geen gegevens verzamelen, maar die wel relevant zijn om te controleren: 1) de veiligheid van de verbinding met de server en 2) het informeren van de bezoekers over de privacy-instellingen.

Veilige verbinding

De tool checkt of er sprake is van een veilige verbinding. Is die er niet, dan kan dit een enorme impact hebben op de privacy van de bezoekers van jouw website. Alle gegevens die worden verzameld of verwerkt, worden dan niet veilig verzonden naar de server. Die gegevens liggen als het ware digitaal voor het oprapen. Daarom is aan dit onderdeel een groot deel (kwart) van de te behalen punten toegekend.

Informeren

Ook checkt deze tool of de bezoekers van je website voldoende worden geïnformeerd over de manier waarop je website omgaat met hun gegevens. Hierbij wordt gecheckt of er op je website een specifieke pagina staat met daarin een privacyverklaring, privacy beleid of algemene voorwaarden (te herkennen aan de URL).

Natuurlijk kan het noodzakelijk zijn gegevens te verzamelen of toch een dienst extern te plaatsen en niet zelf te hosten. Als dat zo is, dan is het aan te raden en sinds de invoering van de AVG zelfs verplicht om de bezoekers van je website hier over in te lichten. Vinden we op je website geen URL waaraan we af kunnen leiden dat deze informatie gegeven wordt, dan heeft dit effect op het puntentotaal. Informeer je je bezoekers op een andere manier, dan kunnen we dit helaas niet ‘zien’ met deze tool.

Goed of fout, geen tussenweg

Deze tool heeft per check twee uitkomsten: goed of fout. Er is geen tussenweg. Voorbeeld: plaats je meerdere cookies waarvan er een aantal privacyvriendelijk zijn ingesteld, maar ook een aantal niet, dan krijg je geen punten voor dat onderdeel. Per onderdeel wordt er wel aangegeven wat er gevonden is, zodat je weet wat je aan kunt passen. Een beetje zwart-wit, of in dit geval groen-rood, maar het maakt wel meteen helder waar verbetering mogelijk is.

Meer informatie of vragen? Neem contact op.