Disclaimer

Deze tool controleert jouw website op privacyvriendelijkheid. De resultaten die getoond worden zijn indicatief. Daarnaast zijn de checks die deze tool uitvoert niet alles omvattend. Voor een gedetailleerde beoordeling is altijd menselijk inzicht nodig.

Let op: een ‘rode’ score betekent niet dat je website niet privacyvriendelijk is, maar wel dat er verbeteringen mogelijk zijn.

Wil je meer informatie, advies of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.